Lucrări de îngrijire

       Intervențiile de conducere a arboretelor au caracter cultural, ele fiind executate periodic ca o reflectare a acțiunii de continuitate și consecvență în cultura pădurilor. Denumirea de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, multă vreme cunoscută sub numele de operațiuni culturale, este încetățenită și exprimă preocuparea susținută a silvicultorului, pe întreaga durată a ciclului de gospodărirea durabilă a pădurilor. Prin modul cum se intervine cu asemenea lucrări, prin rezultatele ce se obțin, în anumite arborete, timp de peste 80 de ani, se pot desluși reușitele/nereușitele sistemului de gospodărire durabilă a arboretelor.

Executarea lucrărilor de îngrijire și conducere urmărește:

  • ameliorarea compoziției, structurii și calității arboretelor;
  • reducerea convenabilă a arboretului, astfel încât să nu afecteze calitățile mediului de pădure, ci să asigure treptat aportul de nutriție al arborilor valoroși și creșterile acestora;
  • reglarea raporturilor inter și intraspecifice, atât la nivel de arboret cât și între diferitele etaje de vegetație;
  • ameliorarea treptată a mediului pădurii, astfel încât să realizeze intensificarea funcțiilor protective și productive ale acesteia;
  • recoltarea și valorificarea unei cantități suplimentare de masă lemnoasă sub formă de produse secundare.

       Eficiența lucrărilor de îngrijire și conducere se evaluează prin valoarea silviculturală și financiară a pădurii la exploatabilitate și nu prin cuantumul produselor intermediare obținute între timp. Condițiile de relief, proveniență și obiectivele de gospodărire urmărite, impun tehnologii diferite de lucru și un personal silvic calificat.
         De la instalarea unui arboret până la începerea lucrărilor de recoltare a produselor principale, se deosebesc următoarele categorii de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor:

  • lucrări de îngrijire a semințișurilor naturale și a plantațiilor până la constituirea stării de masiv (revizuiri, descopleșiri);
  • lucrări de îngrijire și conducere după încheierea stării de masiv (degajări, depresaje);
  • lucrări speciale de îngrijire (curățiri, rărituri, lucrări de elagare artificială, emondaj, îngrijirea marginii de masiv, deschiderea culoarelor de acces, etc).

      POLITICA DE ANTI-HARTUIRE | GALERIE | HARTI GIS | LINKURI UTILE | CONTACT

Acest site a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere."
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.