CONDITII STATIONALE SI DE VEGETATIE

1. Conditii geologice si geomorfologice

Din punct de vedere geologic, edaficul structural al lantului vulcanic în care se afla fondul forestier este rezultatul unei intense activitati eruptive desfasurata la sfârsitului neogenului si începutul cuaternarului. Rocile principale identificate în substratul geologic sunt: - roci eruptive - sisturi cristaline, granodiorite, calcare, flis grezos si andezite.

Zona în care sunt situate padurile face parte din regiunea geomorfologica a Carpatilor Orientali, grupa muntilor vulcanici de sud Calimani-Gurghiu-Harghita.
Faptul ca majoritatea padurilor vegeteaza între 840 - 1200 m între aceste limite conditiile climatice sunt mai favorabile si chiar foarte favorabile, având în vedere productivitatea superioara pe care o realizeaza arboretele.
Unitatea geomorfologica predominata este versantul, cu configuratia ondulata, mai rar framânta si cu urmatoarele categorii de înclinare:

înclinare usoara (16 g)     17 %
moderata (16-30 g) 81 %
repede (31 - 40 g) 2 %
Total   100 %Conditiile de înclinare sunt apreciate ca bune si foarte bune, vegetatia se poate înradacina usor.
Expozitia generala a padurilor este N -E.
Pe ansamblu se evidentiaza urmatoarele categorii de expozitii:

însorita 19%
partial însorita      41%
umbrita 40%Expozitia este un element foarte important. Este de remarcat ca 60 % din teritoriu beneficiaza de expozitie însorita si partial însorita iar 40 % umbrita.

2. Conditii Climatice

Prin pozitia geografica, teritoriul studiat se încadreaza în clima temperata, iar regional se situeaza în climatul temperat continental.
Dupa Köppen, regiunea se încadreaza în provincia Dfck, de clima boreala, cu ierni friguroase si umede, cu temperatura celei mai reci luni de - 6,8°C si temperatura medie a celei mai calde luni de peste 16°C, cu precipitatii suficiente tot anul.
Variatiile valorilor medii ale temperaturii aerului în cursul anului, cu amplitudinea anuala de 22,8°C (statia meteorologica Gheorgheni), împrima teritoriului un caracter continental.

Temperaturile medii lunareAnalizând datele, se observa ca în lunile de vara mai ales în iulie si august, temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 15,5 - 16°C. Iarna, în lunile ianuarie si februarie, se produc cele mai scazute temperaturi, valorile medii anuale fiind cuprinse între - 4,7 si - 6,8° C.
Din datele furnizate de statia meteorologica Gheorgheni, rezulta ca anual se înregistreaza 160 - 170 zile cu înghet.
Temperatura medie anuala de 5 - 6° C prezinta un grad de favorabilitate ridicat pentru molid si mijlociu spre ridicat pentru brad, fag si alte foioase.
Precipitatiile sunt puternic influentate de directia perpendiculara a muntilor vulcanici fata de vânturile din vest. Din datele înregistrate la statia meteorologica Gheorgheni se constata ca precipitatiile au o distributie neuniforma.

Precipitatiile medii lunareValoarea medie a precipitatiilor este cuprinsa între 600 - 700 mm anual, ceea ce indica o clasa de favorabilitate ridicata pentru cele trei specii de baza din unitate. Evapotranspiratia potentiala anuala este de cca. 400-650 mm iar excedentul de umiditate variaza între 100-950 mm în zona montana si 565 mm în depresiuni.

3. Conditii Hidrologice

Pâraiele au apa tot timpul anului, cu crestere spre primavara când începe topirea zapezilor si cu scadere catre toamna.
Regimul hidric este preponderent din precipitatii de tip percolativ, cu alimentare pluvionivala si pluviala.
Din punct de vedere chimic calitatea apelor este superiora, în unele cazuri având calitati bicarbonatice.

4. Conditii Edafice

Solurile din unitatea de baza sunt carecteristice regiunii muntoase în care s-au format, având particularitati datorita în primul rând reliefului acestei regiuni, rocilor, apoi climatului si vegetatiei caracteristice.
Tipurile si subtipurile de sol identificate sunt aratate în tabelul de mai jos:


  Nr.crt.     Tipul si subtipul de sol     Cod     Succesiune a orizonturilor     Procent %  
1 Districambosol tipic 3301 Ao-Bv-C 94
litic 3305 Ao-Bv-R
Ao-BvR-C
-
gleizat 3306 Ao-Bv-Cgo
Ao-BvGo-CGR
1
Total Districambosol 95
2 Prepodzol litic 4102 Auo-Bs -R 4
3 Rendzina litica 1703 Am-AR-Rrz 1
TOTAL 100Solurile cele mai întâlnite în cadrul unitatii de baza sunt districambosolul tipic având subtipurile tipic, litic si gleic. În total districambosolurile sunt în proportie de 95%, iar prepodzolul si rendzina cuprind numai 5 %.

5. Tipuri de Statiune

Tipurile de statiune identificate în aceste paduri apartin la doua etaje fitoclimatice si anume:

- Etajul montan de molidisuri (FM3) ........ 68 %
- Etajul montan de amestecuri (FM2) ....... 32 %

În privinta bonitatii statiunilor situatia se prezinta astfel :

- Statiuni de bonitate superioara ......... 72 %;
- Statiuni de bonitate mijlocie ............ 27 %;
- Statiuni de bonitate inferioara ........... 1 %;POLITICA DE ANTI-HARTUIRE | GALERIE | HARTI GIS | LINKURI UTILE | CONTACT

Acest site a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere."
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.