Obiect de activitate


Principalele activităţi ale ocolului constau în paza şi protecţia pădurii, conducerea activităţilor de gospodărire a pădurilor, împăduriri, lucrări de îngrijire (descopleşiri, degajări, depresaje, curăţări, rărituri), punerea în valoare a materialului lemnos prin inventarierea arborilor, calcularea actelor de punere în valoare, organizarea de licitaţii a masei lemnoase și eliberarea avizelor de însoțire pentru materialul lemnos transportat, cât și managementul ariilor protejate din anul 2010.
Considerăm un punct forte a firmei noastre faptul că personalul are o pregătire profesională avansată ce are ca drept rezultat o desfăşurare continuă şi corespunzătoare a activităţilor practicate.POLITICA DE ANTI-HARTUIRE | GALERIE | HARTI GIS | LINKURI UTILE | CONTACT

Acest site a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere."
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.